Teksten

Pleidooi voor kernenergie

koeltorens_doel

Dit artikel werd geschreven door oud-ondervoorzitter Dieter Van Esbroeck. Meningen geuit in dit stuk zijn strikt persoonlijk en reflecteren niet noodzakelijk de visie van onze vereniging.

De hypocrisie rond de kernuitstap is compleet. Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Milieu en Duurzame Ontwikkeling voor de MR, wil de kernuitstap absoluut laten doorgaan en liet daarvoor slechts enkele delen van het nieuwe energierapport lekken naar de pers. Uit die delen moest blijken dat de kernuitstap te duur zou zijn. Wat niet in die delen was opgenomen, was de onvermijdelijke grote stijging in CO2-uitstoot die dit met zich mee zal brengen. Het is wel zeer toevallig dat er nu juist jodiumpillen worden uitgedeeld voor een mogelijke kernramp, risicobeheersing of bangmakerij?

MR, Open VLD, CD&V en nog schandaliger, Groen, staan allemaal op de barricade voor de kernuitstap. Nochtans is Duitsland ons voorgegaan in dit scenario. Ondertussen zijn de energieprijzen van Duitsland, overigens samen met de onze en die van Denemarken, de hoogste in Europa. Daarnaast blijven er maar nieuwe bruinkoolcentrales bijkomen, allemaal met als hoger doel een economie die volledig draait op hernieuwbare energie.

Laat ons heel eerlijk zijn, dat doel is verre toekomstmuziek, terwijl het klimaatprobleem nu moet aangepakt worden. De klimaattop van Parijs is een grote stap in de goede richting maar nog niet voldoende om de grens van 2°C opwarming te vermijden. En zelfs de huidige doelstellingen zal Duitsland niet halen. De koolstofarme kernenergie kan hier een grote rol in spelen.

Greenpeace haalt op haar site in principe 3 redenen aan waarom kernenergie een slecht idee is. Ten eerste het kernafval. Hier worden echter heel hoge eisen aan gesteld. Het wordt gestockeerd in volledige isolatie, waar het radioactief verval het probleem oplost. In Finland is er een onderzoek gedaan naar wat er zou gebeuren indien de vaten zouden lekken en de omgeving, inclusief mensen zouden worden blootgesteld aan radioactieve straling. Deze zal voor ons niet meer bedragen dan de straling van een aantal bananen. Ja, zoals het tv-programma ‘sorry voor alles’ ons heeft geleerd, zijn ook die radioactief. Ook hier is recyclage trouwens een optie. Frankrijk is gespecialiseerd in het terug verrijken van uranium en plutonium voor hergebruik.

Ten tweede is er het gevaar voor een kernramp. In het verleden zijn er niet veel voorbeelden geweest van kernrampen, maar die bij Tsjernobyl en Fukushima hebben de hele wereld schrik aangejaagd. Bij Tsjernobyl zijn er duizenden doden gevallen, maar dit was grotendeels door de slechte veiligheidsmaatregelen en door de geheimhouding van de Sovjet-Unie. Japan benadert beter onze maatschappij, al kan een kernramp als in Fukushima niet plaatsvinden bij onze soort reactoren. Nu is daar geen enkele dode gevallen door directe effecten en kan er zelfs geen enkele dode met zekerheid worden toegeschreven aan de ramp op basis van langetermijneffecten van de straling. Enkel de evacuatie heeft slachtoffers gekost, maar daar is het moeilijk te zeggen welk deel door de overstroming werd veroorzaakt. De steenkoolwinning daarentegen kost elk jaar globaal al duizenden slachtoffers. En dan hebben we het nog niet over de positieve effecten op de luchtverontreiniging die de uitgespaarde koolstofuitstoot oplevert. Bovendien richt het onderzoek in de kernenergie zich tegenwoordig op intrinsieke veiligheid, wat betekent dat een nucleaire ramp volledig is uitgesloten.

Ten derde is er de kostprijs. Dit is eigenlijk op dit moment het enige echte obstakel voor kernenergie. De kernuitstap zal ons echter zelfs geld kosten, dus zie ik daar geen probleem. Voor het bouwen van nieuwe kerncentrales is dit natuurlijk wel een probleem. Hernieuwbare energie kan de kostprijs ferm opdrijven, omdat op piekmomenten van wind en zon de kerncentrale niet moet draaien. In het gebied van kernenergie is er nog heel veel verbetering mogelijk, waardoor de performantie stijgt en de kostprijs daalt. Ook betere/goedkopere opslag van energie zou veel problemen uit de wereld helpen. De stijgende prijs van de uitstoot van broeikasgassen binnen het Europees systeem voor emissiehandel kunnen de balans in de toekomst doen kantelen ten voordele van kernenergie.

Zou ik dus mogen oproepen de positie over kernenergie te herzien? De zon schijnt niet altijd en de wind waait niet altijd, maar energie hebben we wel altijd nodig. Kernenergie kan een nuttige, milieuvriendelijke aanvulling zijn. De grens tussen hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie is een dunne lijn, zoals afgelopen weken weer is aangetoond in de discussie rond hout- en pelletkachels. Maar ook zonnepanelen verbruiken zeldzame grondstoffen. Ik weet dat kernenergie een slechte connotatie heeft, maar als het momenteel de meest duurzame oplossing is, moet toch zeker Groen, de partij die de klimaatkwestie claimt, ervoor kunnen kiezen? En ook de regeringspartijen hebben een grote verantwoordelijkheid om het klimaatakkoord na te leven. Zet in op kernenergie, op onderzoek en ontwikkeling en neem zo terug de leidende rol op met België die nodig is in de strijd tegen klimaatverandering!

Dieter Van Esbroeck