FAQ

Waar staat het LVSV voor?

Liberaal Vlaams StudentenVerbond.

Krijgt het LVSV subsidies?

Neen. LVSV Leuven aanvaardt geen subsidies, zowel van de overheden als de KU Leuven. Wij staan op onze (financiële) onafhankelijkheid. LVSV Leuven kan het liberalisme uitdragen door middel van giften en onze sponsors.

Is het LVSV verbonden aan een politieke partij?

Neen. Het LVSV is liberaal, pluralistisch én partijonafhankelijk. Alle studenten die het liberalisme hoog in het hart dragen zijn welkom, ongeacht de partijpolitieke inslag.

Wat moet ik doen als aspirant-bestuurslid?

Aspirant-bestuursleden volgen een traject om kennis op te doen over het liberalisme, de maatschappij en onze vereniging. Dat doe je door onze activiteiten bij te wonen, het liberalisme te leren kennen en mee onze activiteiten te helpen organiseren.

Is het LVSV aangesloten bij een koepel?

LVSV Leuven staat op haar onafhankelijke status en is bijgevolg niet aangesloten bij de Leuvense Studentenkoepel LOKO. Wij zijn wel erkend door het Gemeenschappelijk Bureau van de KU Leuven. Een nationale LVSV-afdeling zorgt voor de coördinatie tussen de afdelingen van LVSV in Leuven, Brussel, Antwerpen, Gent en Hasselt.

Ik wil erelid worden van LVSV Leuven. Hoe doe ik dat?

Het LVSV ontvangt nieuwe ereleden met open armen. Meer informatie is terug te vinden via volgende link: klik hier

Ik wil sponsor worden van LVSV Leuven. Hoe doe ik dat?

Onze sponsors zorgen ervoor dat we elk jaar kwaliteitsvolle evenementen kunnen organiseren. Sponsor worden kan door het formulier in te vullen op onze pagina ‘Sponsoring’.