Liberalisme

Wat is liberalisme?

In het dagelijkse taalgebruik zijn in ieder geval drie verschillende betekenissen van de term te onderscheiden. In de eerste plaats spreekt men over de triomf van het liberale westen over het voormalige communistische Oostblok. In deze betekenis wordt onder het liberalisme verstaan de democratische rechtstaat die de mensenrechten respecteert. In de tweede plaats wordt de term liberaal gebruikt om een vorm van leven , een vorm van vrijzinnigheid uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan de zinsnede ‘hij heeft zeer liberale opvattingen over dit onderwerp’. Liberalisme wordt hier gebruikt als synoniem voor vrijzinnigheid of ruimdenkendheid. In de derde plaats wordt de term liberaal gebruikt om een bepaalde politieke stroming aan te geven.

Liederen

Hier vind u twee liberale liederen.
– Gij Enkeling Triomfant (verbondslied)
– Hoog Banier

Weblinks

Hier vind u ons archief aan weblinks