Hoog Banier

Schaar u achter onze idealen
En help de vooruitgang vrijwaren
Bekrompenheid is ver van ons
Ruimer horizonten roepen ons
Ons vrije woord is klaar te horen
Waar d’anderen in verdeeldheid zijn
Krachtig is onze strijd
Zowel voor enkeling als maatschappij

Hoog banier, o Vlag der Liberalen. Gegroet, gegroet: symbool van glansrijke idealen.
Hoog banier, o Vlag der Liberalen. Gegroet, gegroet, uw Vlag zal zegepralen.

Inzet is ons niet vreemd
Werklust krijgt zijn kansen weer
Vooruitgang komt niet vanzelf
Het eist het beste van onszelf
Vervoeg daarom onze rangen
En werk mee aan ons verlangen
Een vrije maatschappij
Waar achting heerst voor allen